Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Începerea implementării proiectului „ Construire sala de sport la Şcoala Generală nr.25” din Timişoara, cod SMIS 122504

Anunț de presă

Ministerul Lucrărilor Publice,Dezvoltării şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management pentru POR, prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru POR şi Municipiul Timişoara au semnat contractul de finanţare nerambursabilă cu nr. 5777/21.07.2020, pentru proiectul „ Construire sala de sport la Şcoala Generală nr.25” din Timişoara, cod SMIS 122504, finanţat prin Regio – Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritarã 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1. – Investiții în educație și formare, inclusive formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare.

Obiectivul general al proiectului/scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului propus este creşterea gradului de participare la învăţământul obligatoriu şi reducerea gradului de abandon şcolar în municipiul Timişoara şi regiunea de Vest prin reabilitarea, modernizarea şi dotarea infrastructurii educaţionale din zonă.

Obiectivele specifice ale proiectului

În urma activitaților propuse în cadrul proiectului, se identifică următoarele obiective specifice:

1. Construire sală de sport la Școala Generală nr.25 din Timișoara, în vederea creșterii calității, atractivității și accesibilității la procesul educațional;

2. Creșterea numărului elevilor care vor beneficia de un proces educațional de calitate, la cele mai ridicate standarde, precum și a gradului de satisfacție al utilizatorilor spațiilor și dotărilor în cadrul Școlii Generale nr.25 din Timișoara;

3. Creșterea atractivității procesului educațional prin îmbunătățirea condițiilor de confort, siguranță și accesibilitate în cadrul spațiilor instituției de învățământ.

Rezultatele proiectului

1.Creșterea numărului total de participanți la procesul educațional-elevi în unitatea de infrastructură subiect al proiectului – de la 752 elevi la 1000 elevi.

2.Unități de infrastructură școlară rehabilitate/extinse/echipate: 1

Dată începere proiect: 21.07.2020

Perioada de implementare 01.09.2014– 30.04.2022.

Valoarea totală a proiectului este    – 9.050.302,93 Lei, din care valoare eligibilă 9.050.302,93 Lei; (FEDR (85%)-7.692.757,48 Lei; Bugetul național (13%)-1.176.539,38 Lei; Beneficiar (2%)-181.006,07 Lei și valoare neeligibilă 0,00 Lei.

“Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro”.

Regio-Programul Operaţional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro