Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

PROGRAM DE CURĂȚENIE, ZONA DE SUD

Având in vedere avizul Comisiei de circulație cu nr SC 2.020 – 20.099 / 03.09.2020,  vă  rugăm  să eliberați parcările și carosabilul in vederea lucrărilor de salubrizare(măturat mecanic, măturat manual, ras la rigolă manual, spălat manual și mecanic), conform programului de mai jos:

Program Zona de Sud.

Luni    07.09.2020

Str.  General Ion Dragalina    (interval orar 08.00 – 09.30) ( de la pod în bv. C. Brâncoveanu) 

Splaiul Tudor Vladimirescu   (interval orar 09.30 – 11.00) (din Str. Gen. Ion Dragalina în bv. V. Pârvan)

Str. Emanoil Gojdu                 (interval orar 11.00 – 12.30)

Str. Ady Endre                         (interval orar 12.30 – 14.00)                   

Str. Zugrav Nedelcu                (interval orar 14.00 – 15.00)                                                                                   

Str. Miron Costin                     (interval orar 15.00 – 16.00)                                                                                   

Marți    08.09.2020

 Str. Treboniu Laurean           (interval orar 08.00 – 09.30)  

 Piața Alexandru Mocioni       (interval orar 09.30 – 11.00)

 Str.  Moților                             (interval orar 11.00 – 12.30)

 Str. Timotei Cipariu               (interval orar 12.30 – 14.00)

 Str. General Henri Berthelot (interval orar 14.00 – 15.00)                                                                                                                             

 Str. Brașov                               (interval orar 15.00 – 16.00)         

Miercuri  09.09.2020

Str. Remus                              (interval orar 08.00 – 09.30)                                                                                                                                                                      

Str. Filaret Barbu                  (interval orar 09.30 – 11.00)

Str. Virgil Madgearu             (interval orar 11.00 – 13.30)

Str.  Romulus                         (interval orar 13.30 – 15.00)

Str.  Sfânta Rozalia               (interval orar 15.00 – 16.00)

Joi     10.09.2020

Str. Cornel Grosforeanu    (interval orar 08.00 – 09.30)

Str.  Nicolae Labiș              (interval orar 09.30 – 11.00)

Intrarea Călin Nemeș        (interval orar 11.00 – 12.30)

Str. Constantin Noica        (interval orar 12.30 – 14.00)

Str. Octavian Goga            (interval orar 14.00 – 15.00)                                    

Str. Corbului                      (interval orar 15.00 – 16.00)                                    

Vineri  11.09.2020

 Str. Virgil Onițiu                    (interval orar 08.00 – 09.00)  

 Str. Coriolan Băran               (interval orar 09.00 – 10.30)

 Bv. Pavel Vasici Ungureanu (interval orar 10.30 – 13.00)

 Str. Damaschin Bojincă        (interval orar 13.00 – 14.30)                                    

 Piața Nicolae Bălcescu          (interval orar 15.00 – 16.00)                                     

Sâmbătă  12.09.2020

Calea Șagului                     (interval orar 08.00 – 09.30) (din Bv. 16 Decembrie 1989 în str. C Porumbescu)

Bulevardul  16 Decembrie 1989  (interval orar 09.30 – 11.00) (din Spl. T. Vladimirescu în  C. Șagului)

Str. Gheorghe Doja           (interval orar 11.00 – 12.30)

Str. Ciprian Porumbescu (interval orar 12.30 – 14.00) (din P-ța Nicolae Bălcescu în bv. C. Brâncoveanu)

Nota

  • În caz de vreme nefavorabilă, lucrarile vor fi  reprogramate.
  • În funcție de complexitatea situațiilor întâlnite  pe străzile pe care se efectuează operațiunile de salubrizare, intervalele orare pot fi decalate.