Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Ședință extraordinară în data de 10.09.2020

DISPOZIŢIA nr. 1.079  din 10.09.2020 privind convocarea DE ÎNDATĂ a Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ pentru data de 10.09.2020


PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

In conformitate cu prevederile art. 133, alin. (2), lit. a) , art. 134, alin. (4) și art. 196, alin. (1), lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 – privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 – privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate;

DISPUNE :

 Art. 1: Se convoacă DE ÎNDATĂ membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, în data de 10.09.2020, ora 16,30  prin  platforma online de videoconferință.

  Art. 2: Proiectul Ordinii de zi a ședinței:

            1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 390/08.09.2020.

Art. 3: (1) Consilierii locali vor prelua materialele înscrise pe Proiectul Ordinii de zi din aplicația google drive.

            (2) Membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre.

Art. 4: Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință prin mass-media locală și pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara www.primariatm.ro.

PRIMAR,

NICOLAE ROBU

p. SECRETAR GENERAL,

CAIUS ȘULI