Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Anunț de participare privind Lot II – ”Amenajare parc pe Bulevardul Dâmbovița”

Anunț de participare privind Lot II – Verificare tehnică de calitate a proiectului pentru obiectivul ”Amenajare parc pe Bulevardul Dâmbovița”

Documentaţia de atribuire se poate descărca www.e-licitatie.ro, anunţ de participare nr. CN1024361/10.09.2020