Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Anunț de participare privind SF pentru Construire blocuri ANL pentru tineri destinate închirierii în regim P+6E, racordarea acestora la rețelele de utilități și amenajare parcaje

Anunț de participare privind SF în vederea construirii unui bloc de locuințe ANL teren str. Ion Ionescu de la Brad nr. 1/E CF 444151 – Certificat de Urbanism 1251/25.03.2020 – Construire blocuri ANL pentru tineri destinate închirierii în regim P+6E, racordarea acestora la rețelele de utilități și amenajare parcaje

Documentaţia de atribuire se poate descărca www.e-licitatie.ro, anunţ de participare nr. CN1024547/17.09.2020