Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Anunț de participare privind ”Realizarea de stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Timișoara”

Anunț de participare privind servicii de asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier pentru ”Realizarea de stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Timișoara”

Documentaţia de atribuire se poate descărca www.e-licitatie.ro, anunţ de participare nr. CN1024908/ 30.09.2020