Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Anunț publicitar privind Lot 2 – „Reabilitare termică imobil str. Juganaru nr. 20, bl.28”- Cod SMIS 2014+: 117379

Anunț publicitar privind serviciile de asistentă tehnică de specialitate prin diriginti de santier pentru proiectul: ,,Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică  a blocurilor de locuinţe: zona Averescu, Lot 2- „Reabilitare termică imobil str. Juganaru nr. 20, bl.28”- Cod SMIS 2014+: 117379

Caiet de sarcini, model contract, formulare

Formulare