Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Anunț de participare privind ”Reabilitare fațadă și înlocuire tâmplărie exterioară la corp clădire Primăria Muicipiului Timișoara, b-dul C.D. Loga nr. 1”

Anunț de participare privind Servicii de asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier pentru obiectivul de investiție: ”Reabilitare fațadă și înlocuire tâmplărie exterioară la corp clădire Primăria Muicipiului Timișoara din b-dul C.D. Loga nr. 1”

Documentaţia de atribuire se poate descărca www.e-licitatie.ro, anunţ de participare nr. CN1018648/07.02.2020