Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Anunț publicitar privind Diriginți pentru Componenta 5 ,”Reabilitare termică imobil lntrarea Cerceilor nr.2 , bl D65″ Cod SMIS 2014+:121401

Anunț publicitar privind serviciile de asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier pentru proiectul “Imbunătățirea eficienței energetice in sectorul rezidențial prin reabiltarea termică a blocurilor de locuințe situate pe străzile: Str. Kiriac nr.2, 2A, Intrarea Sepia nr.10, Str. Mareșal Alexandru Averescu nr.70, Intrarea Cerceilor nr.2, bl.D65, Aleea Martir Nagy Eugen nr.16, Str. Alexandru Odobescu nr.79, Aleea Azurului nr.7” Cod SMIS 2014+: 121401

Caiet de sarcini, model contract, formulare

Formulare