Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Anunț publicitar privind serviciile de asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier pentru Componenta 4 ”Reabilitare termica imobil Aleea Azurului nr.7”, Cod SMIS 2014+: 121401

Anunț publicitar privind serviciile de asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier pentru Componenta 4 “Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe străzile: Str. Kiriac nr.2, 2A, Intrarea Sepia nr.10, Str. Maresal Alexandru Averescu nr.70, Intrarea Cerceilor nr.2, bl.D65, Aleea Martir Nagy Eugen nr.16, Str. Alexandru Odobescu nr.79, Aleea Azurului nr.7” Cod SMIS 2014+: 121401

Caiet de sarcini, model contract, formulare

Formulare