Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Anunț de participare privind Servicii de asistență tehnică: Lot1 -modernizare și extindere Calea Buziașului; Lot 2 – amenajare str. Spătarul Milescu

Anunț de participare privind Servicii de asistență tehnică prin diriginți de șantier pentru două obiective de investiții – 2 loturi, după cum urmează: Lot1 -modernizare și extindere Calea Buziașului; Lot 2 – amenajare str. Spătarul Milescu

Documentaţia de atribuire se poate descărca www.e-licitatie.ro, anunţ de participare nr. CN1024937/02.10.2020