Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Anunț de participare simplificat privind ”Îmbunătățirea eficienței energetice prin reabilitarea termică zona Averescu”, Cod SMIS 2014+:117379 – 2 loturi: Lot 1 – str. Mureș nr. 129; Lot 2 – str. Jugănaru nr. 20, bl. 28

Anunț de participare simplificat privind Execuție lucrări proiect ”Îmbunătățirea eficienței energetice din sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocului de locuințe zona Averescu”, Cod SMIS 2014+:117379 – 2 loturi: Lot 1 – str. Mureș nr. 129; Lot 2 – str. Jugănaru nr. 20, bl. 28

Documentaţia de atribuire se poate descărca www.e-licitatie.ro, anunţ de participare simplificat nr. SCN1076765/12.10.2020