Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Anunț de participare privind ”SF+PT – Lucrări de energoalimentare a stațiilor de încărcare, rețea de alimentare locală și platformă de garare pentru autobuze electrice”

Anunț de participare privind Contract servicii de proiectare aferente obiectivului de investiții ”SF+PT – Lucrări de energoalimentare a stațiilor de încărcare, rețea de alimentare locală și platformă de garare pentru autobuze electrice”

Documentaţia de atribuire se poate descărca www.e-licitatie.ro, anunţ de participare nr. CN1025392/17.10.2020