Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Anunț publicitar privind servicii de asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier pentru proiectul: „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: zona Averescu ” , Lot 2- „Reabilitare termică imobil str. Juganaru nr. 20, bl.28”- Cod SMIS 2014+: 117379

Anunț publicitar privind servicii de asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier pentru proiectul: „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: zona Averescu ” , Lot 2- „Reabilitare termică imobil str. Juganaru nr. 20, bl.28”- Cod SMIS 2014+: 117379

Caiet de sarcini. contract model, formulare

Formulare