Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Anunț de participare privind servicii asistență tehnică prin diriginți de șantier aferent obiectivului de investiții ”Linie nouă de tramvai – Gara de Nord”

Anunț de participare privind Contract servicii asistență tehnică prin diriginți de șantier aferent obiectivului de investiții ”Linie nouă de tramvai – Gara de Nord”.

Documentaţia de atribuire se poate descărca www.e-licitatie.ro, anunţ de participare nr. CN1025555/23.10.2020