Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Ședință extraordinară în data de 16.11.2020

DISPOZIŢIA nr. 1.397 din 12.11.20202 privind  convocarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ pentru data de  16.11.2020


PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (2), lit.(a), art.134 alin.(1), lit.a)   și art. 196 alin. (1), lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 – privind Codul Administrativ;

DISPUNE :

Art. 1: Se convoacă  membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, în data de 16.11.2020, ora 17,00, la Filarmonica ”Banatul” Timișoara, din B-dul C.D. Loga nr.2.

Art. 2: Proiectul Ordinii de zi a ședinței este prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 3: (1) Consilierii locali vor prelua materialele înscrise pe Proiectul Ordinii de zi din aplicația google drive.

            (2) Membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 4: Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință prin mass-media locală și pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara www.primariatm.ro.

PRIMAR,

DOMINIC FRITZ

p. SECRETAR GENERAL,
CAIUS ȘULI