Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Aquatim investește bani din fonduri europene

Aquatim investește bani din fonduri europene în Giarmata Vii, Giarmata, Cerneteaz, Cartier Aeroport și Covaci

În data de 19 noiembrie, Aquatim a semnat contractul de lucrări „Execuție rețele de apă și canalizare Giarmata Vii, Giarmata, Cerneteaz, Cartier Aeroport, Covaci” cu Asocierea S.C. Teoval & Co S.R.L. – S.C. Lucy Star S.R.L. – S.C. Hidroterm S.A. Acest contract face parte din  „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020”(cod SMIS 2014+ 125651), din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) și are valoarea de 32.778.453,63 lei, fără TVA.

Locuitorii zonelor în care se vor desfasura lucrările vor beneficia la finalul acestora de 6,7 km de conducte de apă potabilă, 14,9 km conducte de aducțiune apă potabilă, 16 km conducte de canalizare, 5 stații de pompare a apelor uzate, 7,6 km conducte de refulare, 1 stație de pompare a apei potabile și 2 gospodării de apă cu: stație de clorare, stație de pompare și rezervoare pentru inmagazinarea apei.

Durata de execuție a lucrărilor este de 24 de luni.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020” are o valoare totală de 180 milioane de euro, din care 135,6 milioane de euro fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană, 20,7 milioane de euro de la bugetul de stat, 3,2 milioane de la bugetul local și 20,5 milioane de euro co-finanțare Aquatim. Obiectivul este dezvoltarea unor sisteme durabile de alimentare cu apă și apă uzată în Timișoara și în 81 localități din județul Timiș.

Dr. ing. Ilie Vlaicu

Director General

Aquatim SA

Proiect cofinanțat  din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.