Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, 27.11.2020

DISPOZIŢIA nr. 1444 din 26.11.2020 privind modificarea Dispoziției nr.1433/23.11.2020 – privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ pentru data de 27.11.2020


PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

În conformitate cu prevederile   art.196 alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 – privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 – privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate;

Având în vedere Dispoziția nr. 1433/23.11.2020 – privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ pentru data de 27.11.2020;

DISPUNE :

Art. 1: Se modifică prevederile  art.1 din Dispoziția nr.1433/23.11.2020,  după cum urmează:

Art.1:  Se convoacă membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, în data de 27.11.2020, ora 16,00, prin platforma online de videoconferință.”

Art. 2: Celelalte prevederi ale dispoziției rămân neschimbate.

Art. 3: Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință prin mass-media locală și pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara www.primariatm.ro.

PRIMAR,

DOMINIC FRITZ

p. SECRETAR GENERAL, 

CAIUS ȘULI