Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Modernizare Școala nr. 30

Începerea implementării proiectului

„Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem pe faţade şi extindere Şcoala Generală nr. 30 din Timişoara, corp A, B şi C cu 2 corpuri D şi E în regim D+P+2E”, cod SMIS 121023

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management pentru POR, prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru POR şi Municipiul Timişoara au semnat Contractul de finanţare nerambursabilă nr. 6039/06.10.2020, pentru proiectul „Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem pe faţade şi extindere Şcoala Generală nr. 30 din Timişoara, corp A, B şi C cu 2 corpuri D şi E în regim D+P+2E”, cod SMIS 121023, finanţat prin Regio – Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 „Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale”, Prioritatea de investiţii 10.1 „Investiţiile în educaţie, şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de copetenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare”, Obiectivul specific 10.1 „Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, apel dedicat învăţământului obligatoriu”.

Scopul/obiectivul general al proiectului propus este creşterea gradului de participare la învăţământul obligatoriu şi reducerea gradului de abandon şcolar în Municipiul Timişoara şi Regiunea de Vest prin reabilitarea, modernizarea şi dotarea infrastructurii educaţionale din zonă.

Obiectivele specifice ale proiectului propus sunt următoarele:

1. Extinderea, modernizarea şi echiparea spaţiilor destinate Şcolii Generale nr. 30 din Timişoara, în vederea creşterii calităţii, atractivităţii şi accesibilităţii procesului educaţional.

2. Creşterea numărului elevilor care vor beneficia de un proces educaţional de calitate, la cele mai ridicate standarde, precum şi a gradului de satisfacţie al utilizatorilor spaţiilor şi dotărilor din cadrul Şcolii Generale nr. 30 din Timişoara.

3. Creşterea atractivităţii procesului educaţional prin îmbunătăţirea condiţiilor de confort, siguranţă şi accesibilitate în cadrul spaţiilor instituţiei de învăţământ.

Rezultatele aşteptate ale proiectului sunt următoarele:

1. Creşterea numărului total de participanţi la procesul educaţional – elevi în unitatea de infrastructură subiect al proiectului (creşterea capacităţii unităţii şcolare cu 291 elevi).

2. Realizarea de unităţi de infrastructură educaţională şcolară reabilitate/extinse/echipate.

Perioada de implementare a proiectului este 22.07.2015 – 31.05.2023. Data începerii proiectului este 06.10.2020.

Valoarea totală a proiectului este de 24.345.729,44 lei, integral eligibilă. Valoarea nerambursabilă este de 23.858.814,85 lei (98% din valoarea totală – formată din FEDR 85% – 20.693.870,04 lei şi bugetul naţional 13% – 3.164.944,81 lei), iar cofinanţarea beneficiarului este de 486.914,59 lei (2% din valoarea totală).

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă rugăm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro şi Programul Operaţional Regional 2014-2020 www.inforegio.ro.