Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Anunț de atribuire privind Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Linie nouă de tramvai Soventul – Gara de Nord”

Anunț de atribuire privind Contract de lucrări (proiectare și execuție) pe baza documentației tehnice (Studiu de Fezabilitate) pentru obiectivul de investiții ”Linie nouă de tramvai Soventul – Gara de Nord”, CAN1042778/14.10.2020