Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, 16.12.2020

DISPOZIŢIA nr. 1461 din 11.12.2020privind  convocarea  Consiliului Local al Municipiului  Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ pentru data de  16.12.2020


PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (2), lit.(a), art.134 alin.(1), lit.a)   și art. 196 alin. (1), lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 – privind Codul Administrativ;

DISPUNE :

Art. 1: Se convoacă  membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, în data de 16.12.2020, ora 11,30, la  Filarmonica ”Banatul” Timișoara, din B-dul C.D. Loga nr.2.

Art. 2: Proiectul Ordinii de zi a ședinței:

Ședința Consiliului Local al Municipiului Timișoara dedicată comemorării eroilor martiri și aniversării a 31 de ani de la începerea Revoluției din decembrie 1989 de la Timișoara.

Art. 3: Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință prin mass-media locală și pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara www.primariatm.ro.

PRIMAR,

DOMINIC FRITZ

p. SECRETAR GENERAL,

CAIUS ȘULI