Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Contract nr.3 din 15.01.2021

Contract privind auditarea cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului ,,Dotarea centrelor sociale „INOCENȚIU M. KLEIN” și ,,SFÂNTUL FRANCISC” Timișoara în contextul crizei sanitare COVID-19″ cod SMIS 2014+ 139116, contract de finanțare nr.353/20.08.2020, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 „Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, Obiectiv specific 9. 1 – „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”.