Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Dezbatere publică

Primăria Municipiului Timişoara va organiza luni, 01.02.2021, ora 1200,  dezbaterea publică pe marginea „Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „LOCUINȚE ȘI SERVICII”, Piața Bisericii nr.7, Timișoara”.

Dezbaterea se va desfășura prin platforma online ZOOM timp de 60 de minute.

Pentru transmiterea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii, cetățenii interesați se pot adresa în scris Direcţiei Secretariat General  –  Serviciul Administraţie Locală, sau in format electronic, la adresa: [email protected]., până la data de 29.01.2021, ora 1200.

Persoanele care doresc să participe și online la dezbatere, vor anunța până cel târziu la data de 29.01.2021, ora 1200, intenția de participare și totodată, vor transmite opiniile pe  care urmează să le pună în discuție, la  adresa de e-mail de mai sus, unde vor preciza: numele, numărul de telefon, adresa de e-mail pentru trimiterea invitației online prin care vor accesa întâlnirea de pe platforma online.

Participanţii la dezbatere care se înscriu la cuvânt îşi vor susţine punctele de vedere exclusiv pe marginea proiectului de hotărâre aflat pe ordinea de zi.

Durata limită de exprimare a punctelor de vedere este de cinci minute pentru fiecare participant.

SECRETAR GENERAL

CAIUS ȘULI