Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Anunț de participare privind Contract lucrări (proiectare și execuție) aferente obiectivului de investiții „Reabilitare construcții, instalații clădire B2 la Colegiul Tehnic E. Ungureanu”, cod SMIS 129105

Anunț de participare privind Contract lucrări (proiectare și execuție) aferente obiectivului de investiții „Reabilitare construcții, instalații clădire B2 la Colegiul Tehnic E. Ungureanu”, cod SMIS 129105

Documentaţia de atribuire se poate descărca www.e-licitatie.ro, anunţ de participare nr. CN1027950/ 28.01.2021