Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Anunț de participare simplificat privind Lucrari de executie pentru obiectivul de investiţie:”Construcţie clădire cu destinaţia creşă str. Cocea” cod SMIS 2014+ :125504, Timişoara, str.Nicolae D.Cocea nr.23A

Anunț de participare simplificat privind Lucrari de executie pentru obiectivul de investiţie:”Construcţie clădire cu destinaţia creşă str. Cocea” cod SMIS 2014+ :125504, Timişoara, str.Nicolae D.Cocea nr.23A

Documentaţia de atribuire se poate descărca www.e-licitatie.ro, anunţ de participare nr. SCN1081501/ 29.01.2021

Anunț de tip erată, EN 1026055/16.02.2021