Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Contract nr. 12 din 8.02.2021

Contract privind prestarea serviciului de proiectare aferent obiectivului de investiții „SF+PT – Lucrări de energoalimentare a stațiilor de încărcare, rețea de alimentare locală și platformă de garare pentru autobuze electrice”