Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Anunț publicitar privind Servicii de informare şi publicitate pentru proiectul „Construcție și dotare Liceu Waldorf Timișoara”, cod SMIS 124711

Anunț publicitar ADV1198315 privind Servicii de informare şi publicitate pentru proiectul „Construcție și dotare Liceu Waldorf Timișoara”, cod SMIS 124711

Caiet de sarcini, model contract, formulare

Formular ofertă tehnică

Formular ofertă

Clarificări