Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Anunț publicitar privind serviciile de asistenta tehnica de specialitate prin diriginti de santier pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare imobil Cinematograful STUDIO”

Anunț publicitar ADV1199906/03.03.2021 privind serviciile de asistenta tehnica de specialitate prin diriginti de santier pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare imobil Cinematograful STUDIO”

Caiet de sarcini, formulare, contract

Formulare