Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Contract nr. 20 din 03.03.2021

Contract nr. 20/03.03.2021 privind Executia lucrarilor aferente obiectivului de investiţii REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF „DACIA”, Str. Burebista, Nr. 5, Timisoara