Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Contract nr. 25 DIN 31.03.2021

Contract nr. 25 din 31.03.2021 privind Lucrări de execuție aferente obiectivului de investiţii:”Construire sală sport la Școala Generală nr.25 din Timișoara”, cod SMIS 2014+: 122504