Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Contract subsecvent nr. 26 din 01.04.2021

Contract subsecvent nr. 26 din 01.04.2021 privind Colectare, transport, depozitare/valorificare a deșeurilor vegetale și a deșeurilor din construcții provenite din demolări, din activități de reamenajare și reabilitare, abandonate pe domeniul public al Municipiului Timișoara.