Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Anunț de participare simplificat privind ”Construcţie clădire cu destinaţia creşă str. Cocea” cod SMIS 2014+ :125504

Anunț de participare simplificat privind Lucrari de executie pentru obiectivul de investiţie:”Construcţie clădire cu destinaţia creşă str. Cocea” cod SMIS 2014+ :125504, Timişoara, str.Nicolae D.Cocea nr.23A

Documentaţia de atribuire se poate descărca www.e-licitatie.ro, anunţ de participare nr. SCN1084114/05.04.2021

Anunț de tip erată, EN1027657/23.04.2021 – afișat în 23.04.2021