Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Anunț de participare simplificat privind Execuție lucrări aferente obiectivului de investiție: ” Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem pe fațade și extindere Școala generală nr.30 din Timișoara, corp A, B, C, cu 2 corpuri D și E în regim D+P+2E” COD SMIS2014+:121023

Anunț de participare simplificat SCN108426/08.04.2021 privind Execuție lucrări aferente obiectivului de investiție: ” Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem pe fațade și extindere Școala generală nr.30 din Timișoara, corp A, B, C, cu 2 corpuri D și E în regim D+P+2E” COD SMIS2014+:121023

Documentaţia de atribuire se poate descărca www.e-licitatie.ro, anunţ de participare nr. SCN1084261/08.04.2021

Anunț de tip erată, EN1027639/21.04.2021 – afișat în 23.04.2021