Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Dezbatere publică

Primăria Municipiului Timişoara va organiza luni, 26.04.2021, ora 1700,  dezbaterea publică pe marginea următoarelor proiecte de hotărâre:

1.Proiect de hotărâre pentru completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.371/2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara – capitolul IV, articolul 21, aliniatul (1), punctele c) și o);

2.Proiect de hotărâre pentru adoptarea Regulamentului privind deținerea animalelor de companie și accesul persoanelor însoțite de animale de companie în Municipiul Timișoara.

Dezbaterea se va desfășura prin platforma online ZOOM.

Pentru transmiterea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele de hotărâre supuse dezbaterii, cetățenii interesați se pot adresa în scris Direcţiei Secretariat General – Serviciul Administraţie Locală, sau in format electronic, la adresa: [email protected]., până la data de 23.04.2021, ora 1200.

Persoanele care doresc să participe și online la dezbatere, vor anunța până cel târziu la data de 23.04.2021, ora 1200, intenția de participare și totodată, vor transmite opiniile pe  care urmează să le pună în discuție, la  adresa de e-mail de mai sus, unde vor preciza: numele, numărul de telefon, adresa de e-mail pentru trimiterea invitației online prin care vor accesa întâlnirea de pe platforma online.

Participanţii la dezbatere care se înscriu la cuvânt îşi vor susţine punctele de vedere exclusiv pe marginea proiectelor de hotărâre aflate pe ordinea de zi.

Durata limită de exprimare a punctelor de vedere este de trei minute pentru fiecare participant.

SECRETAR GENERAL

CAIUS ȘULI

ȘEF SERVICIU

SIMONA DRĂGOI