Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Ședință ordinară, 22.04.2021

DISPOZIŢIA nr. 480 din 16.04.2021 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ ORDINARĂ pentru data de 22.04.2021

PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin (1), lit. a) și art. 196 alin. (1), lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019- privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE :
Art.1: Se convoacă membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, în data de 22.04.2021, ora 17,00, în Auditorium-ul Centrului de Conferințe al Universității Politehnica Timișoara, din B-dul Vasile Pârvan, nr.2A
Art. 2: Proiectul Ordinii de zi a ședinței este prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art. 3: (1) Consilierii locali vor prelua materialele înscrise pe Proiectul Ordinii de zi din aplicația google drive.
(2) Membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
Art. 4: Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință prin mass-media locală și pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara www.primariatm.ro.

PRIMAR,
DOMINIC FRITZ

SECRETAR GENERAL,
CAIUS ȘULI