Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Anunț publicitar privind Servicii de punere în valoare a Patrimoniului Cultural Evreiesc din Timișoara în cadrul proiectului ”Rediscover, expose and exploit the concealed Jewish heritage of the Danube Region”, DTP2-084-2.2- Rediscover

Anunț publicitar ADV1208710/19.04.2021 privind Servicii de punere în valoare a Patrimoniului Cultural Evreiesc din Timișoara în cadrul proiectului ”Rediscover, expose and exploit the concealed Jewish heritage of the Danube Region”, DTP2-084-2.2- Rediscover

Caiet de sarcini, model contract, formulare

Formulare

Răspuns la solicitări de clarificări – afișat în 20.04.2021