Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Contract nr. 30 din 21.04.2021

Contract nr. 30 din 21.04.2021 privind servicii de Auditare a proiectului ”Retehnologizarea sistemului centralizai de termoficare din Municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei in alimentarea cu căldură urbană – Etapa a Il-a ” – cod SMIS 127006.