Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Contract nr. 39 din 07.05.2021

Contract nr. 39 din 07.05.2021 privind serviciul de proiectare aferent obiectivului de investiții „DALI Reabilitare pasaj Slavici Polonă