Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Contract nr. 41 din 10.05.2021

Contract nr. 41 din 10.05.2021 privind Contract de servicii asistenţă tehnică prin diriginţi de şantier aferent obiectivului de investiţii ,,Linie nouă de tramvai Solventul – Gara de Nord”