Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Anunț de atribuire privind asistență tehnică prin diriginți de șantier aferent obiectivului de investiții ”Linie nouă de tramvai Solventul – Gara de Nord”

Anunț de atribuire CAN1055688/10.05.2021 privind Contract servicii asistență tehnică prin diriginți de șantier aferent obiectivului de investiții ”Linie nouă de tramvai Solventul – Gara de Nord”