Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Anunț de participare simplificat privind Servicii de elaborare si realizare de studii privind elaborarea Planului integrat de calitate a aerului pentru aglomerarea Timisoara, pentru indicatorii dioxid de azot, oxid de azot(NO2/NOx)si particule in suspensie PM10

Anunț de participare simplificat nr. SCN1086374/25.05.2021 privind Servicii de elaborare si realizare de studii privind elaborarea Planului integrat de calitate a aerului pentru aglomerarea Timisoara, pentru indicatorii dioxid de azot, oxid de azot(NO2/NOx)si particule in suspensie PM10

Documentaţia de atribuire se poate descărca www.e-licitatie.ro, anunţ de participare simplificat nr. SCN1086374/25.05.2021