Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Anunț publicitar privind Servicii de asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier pentru obiectivul de investiții ”Modernizare și extindere Calea Buziașului” – etapa I

Anunț publicitar ADV1220800/15.06.2021 privind Servicii de asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier pentru obiectivul de investiții ”Modernizare și extindere Calea Buziașului” – etapa I

Caiet de sarcini

Caiet de sarcini, model contract, model formulare

FORMULARE