Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Contract nr. 51 din 16.06.2021

Contract nr. 51 din 16.06.2021 privind verificarea prin specialişiti verificatori de proiecte atestaţi, a documentaţiilor tehnico-economice menţionate în Tema de proiectare a obiectivului Servicii de verificare a proiectului pentru obiectivul „DALI+PT+DTAC Reabilitare Cinematograf si schimbare destinaţie in „Centru cultural si educaţional Freidorf”