Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Anunț de atribuire privind Servicii de asistență tehnică de specialitate din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare imobil Cinematograf Studio”

Anunț de atribuire CAN1057453/15.06.2021 privind Servicii de asistență tehnică de specialitate din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare imobil Cinematograf Studio”