Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Anunț de participare privind Execuție lucrări aferente obiectivului de investiții: ”Îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitarea termică a blocului de locuințe str. Arieș, nr. 20”, Cod SMIS 2014+: 121249

Anunț de participare simplificat SCN 1088893/08.07.2021 privind Execuție lucrări aferente obiectivului de investiții: ”Îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitarea termică a blocului de locuințe str. Arieș, nr. 20”, Cod SMIS 2014+: 121249

Documentaţia de atribuire se poate descărca www.e-licitatie.ro, anunţ de participare simplificat nr. SCN 1088893/08.07.2021