Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Contract nr. 68 din 26.07.2021

Contract nr. 68 din 26.07.2021 privind prestarea serviciului de proiectare, respectiv întocmire proiect tehnic și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul „Construcție și dotare Liceu Waldorf Timișoara: Cod SMIS 2014+: 124711”