Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Contract nr. 72 din 17.08.2021

Contract nr. 72 din 17.08.2021 privind furnizarea energiei electrice de joasă tensiune pentru consumatorii prevăzuți în anexa la caietul de sarcini, respectiv 19.580 MWh, cât și reglementarea raporturilor dintre furnizor și consumator privind furnizarea, facturarea, plata și alte servicii, precum și condițiile de consum a energiei electrice.