Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Contract nr. 75 din 27.08.2021

Contract nr. 75 din 27.08.2021 privind Dirigenție de șantier aferent proiect Refuncționalizare imobil pentru Centrul Cultural Turn de Apă, Iosefin, str. Ghe. Barițiu