Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Contract subsecvent nr. 76 din 13.09.2021

Contract subsecvent nr. 76 din 13.09.2021 privind prestare servicii de întocmire rapoarte privind reevaluarea, evaluarea imobilelor aflate în proprietatea Municipiului Timișoara, a Statului Român și a celor pentru care Municipiul Timișoara are un interes.