Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Anunț de participare simplificat privind Execuție lucrări aferente obiectivului de investiții: ”Îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitarea termică a blocului de locuințe str. Arieș, nr. 20”, cod SMIS 2014+:121249

Anunț de participare simplificat SCN 1092881/14.09.2021 privind Execuție lucrări aferente obiectivului de investiții: ”Îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitarea termică a blocului de locuințe str. Arieș, nr. 20”, cod SMIS 2014+:121249

Documentaţia de atribuire se poate descărca www.e-licitatie.ro, anunţ de participare simplificat nr. SCN 1092881/14.09.2021